Giới thiệu

Thế giới đang vận hành một cách mạnh mẽ trong nền kinh tế tri thức, toàn cầu hóa với những phát triển đột phá về công nghệ và khoa học. Sự phát triển vượt bậc này là đều dựa trên nền tảng tri thức của con người.

    Lấy con người làm gốc, Tập đoàn CEO Việt Nam ra đời với nhận thức rằng việc tạo ra những con người giá trị là sứ mệnh của tập đoàn. Xuất phát từ mong muốn thúc đẩy nâng cao đời sống, dân trí, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực Việt Nam. Với tâm huyết hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc, tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp của Doanh nhân – diễn giả Ngô Minh Tuấn. Tập đoàn CEO Việt Nam nhanh chóng phát triển và trở thành một tập đoàn đa ngành với 8 mảng thương hiệu chính được ra đời: CEO Education, CEO Business One, CEO Media, CEO Marketing, CEO Langues, CEO Light, CEO soflware và CEO Land.

Tập đoàn CEO Việt Nam - CEO Corporation - Nơi hội tụ những con người giá trị , những sản phẩm giá trị, để lan tỏa giá trị

1. Tầm nhìn

CEO Việt Nam kiên trì phát triển để trở thành một tập đoàn đa ngành, đa quốc gia.

2. Sứ mệnh

 “Nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị, để lan tỏa giá trị”.

Tập đoàn CEO Việt Nam luôn tiếp thu và thay đổi để phù hợp với xu thế, không ngừng phát triển và hoàn thiện để đóng góp cho xã hội những giá trị về con người, về sản phẩm. Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn CEO Việt Nam.

3. Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi mà Tập đoàn CEO Việt Nam nghiêm túc thực hiện đó là:

- Chuyên nghệp

- Trung thực 

- Giá trị